Wie wij zijn

Doelstellingen

Geruime tijd geleden was Fietsersbond Noordwijk behoorlijk actief. Er was regelmatig overleg met de gemeente en er werden activiteiten georganiseerd. De laatste jaren is dat verwaterd en moeten we eigenlijk zeggen dat de afdeling helaas een slapend bestaan leidde.

In 2021 is daar verandering in gekomen. Enkele enthousiaste fietsliefhebbers hebben de draad weer opgepakt en proberen vanaf dat moment weer aan de weg te timmeren. Zo is het overleg met de gemeente nieuw leven in geblazen. Plezierig is dat de gemeente Noordwijk het belang inziet van het bestaan van de Fietsersbond. Wij vinden we gehoor bij gemeenteambtenaren en wethouders als het gaat over de belangen van fietsers.

In de toekomstplannen van Fietsersbond Noordwijk zien we ook een rol voor ons als het gaat om het organiseren van activiteiten die met fietsen te maken hebben. Graag zouden wij ook nader kennis willen maken met onze(nieuwe) leden en horen welke inbreng zijn kunnen hebben bij het behartigen van de belangen van fietsers.

De Fietsersbond regio Noordwijk omvat naast Noordwijk ook Noordwijkerhout en de Zilk.

Bestuur

Wie zijn de enthousiaste fietsliefhebbers die de draad weer opgepakt hebben?

Winnifred Ferro

Astrid van Everdingen

Ronny Boer

Leo Kruithof

allen woonachtig in de kern Noordwijk.

En Herman Bekkers woonachtig in Noordwijkerhout.

Verdere versterking, met name uit de kernen Noordwijkerhout en De Zilk, is van harte welkom.

Contact

Wij zijn te bereiken via e-mail [email protected].