Dossiers

In de afgelopen maanden hebben wij als Fietsersbond Noordwijk over verschillende zaken  contact gehad met de gemeente Noordwijk. Wij merken dat de gemeente, zowel ambtenaren als de wethouder, belang hecht aan onze inbreng.

Hieronder enkele zaken waar wij bij betrokken waren en nog steeds zijn..

Onderzoek naar verkeer Noordwijk Binnen

De gemeente voert een onderzoek uit naar het verkeer in Noordwijk Binnen.
Hierbij wordt gekeken naar de bereikbaarheid, circulatie van het verkeer, het parkeren en de veiligheid waarbij alle verkeersdeelnemers aan bod komen.
Wij participeerden in de 3 sessies waarin de knelpunten en kansen, het onderzoek en de mogelijke oplossingsrichtingen aan bod kwamen.

Meer hierover :  Onderzoek naar verkeer Noordwijk Binnen

Opening rotonde Weteringkade/Lijnbaanweg

Wij assisteerden bij de opening van de rotonde Weteringkade/Lijnbaanweg in november 2021.

Meer hierover : Opening rotonde Lijnbaanweg/Weteringkade

Renovatie fiets- en wandelpad Norapad, officieel Noraweg.

Dit pad bevindt zich in het duingebied ter hoogte van Langevelderslag en loopt vanaf de Randweg (nabij Stayokay Hostel Noordwijk) langs de Noordwijkse Golfclub via Radio Nora naar Langevelderslag. Het fietspad had afgelopen jaren sterk te lijden onder zandverstuivingen en heftige regenval.

De gemeente vroeg ons mee te denken over het opknappen van het pad. Na ons idee een succes.

Advisering rotonde v.d. Mortelstraat/ Weteringkade/Duinwetering

De nieuwe bovengenoemde rotonde is niet duidelijk aangelegt. Het zebrapad loopt niet door over de gehele weg en onduidelijk is of fietsers aan twee kanten mogen oversteken. Er volgen aanpassingen.

Advisering politieke partijen

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in het zicht, vroegen wij de politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma ook aandacht te besteden aan de fietser. Het promoten van de fiets, zowel als vervoer- als recreatiemiddel, waarbij goede en veilige verkeerscirculatie, fietsvoorzieningen etc. essentieel zijn. Wij boden hen de notitie ‘Tien punten voor de fietsers in de gemeente’ aan.

Beoordeling Fietsplan 2022 ‘Focus op fietsen’ Noordwijk

De gemeente gaat het fietsplan 2022 vaststellen met daarin de gemeentelijke visie op fietsen en actiepunten voor verbeteringen. Wij kregen het plan ter beoordeling en hebben aanbevelingen gedaan.