Bestuurslid en vriend Ruud Dobbelaar overleden

Enige tijd geleden berichtten we u dat enkele inwoners van Noordwijk met enthousiasme de handen hadden ineen geslagen om de Fietsersbond afdeling Noordwijk nieuw elan te geven.

Een van die mensen was Ruud Dobbelaar, een enthousiast sporter, met name fietser, hardloper en schaker.

Zeer triest dat aan de werkzaamheden van Ruud, zo kort na de doorstart, een abrupt einde is gekomen.

Ruud is op 1 mei tijdens het hardlopen onwel geworden en overleden.

In de korte periode dat wij als bestuur met elkaar samenwerkten, hebben we Ruud leren kennen als een drukbezet man met passie voor alles wat met fietsen te maken had.

Wij zijn Ruud erkentelijk voor zijn inzet voor de Fietsersbond en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte.

Bestuur Fietsersbond Noordwijk

Categorieën